Producten

Speciaal

Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Harmonie Kunst en Genoegen 2017

Harmonie Kunst en Genoegen
De Vierstee
Nachtegaallaan 30
3738 EB Maartensdijk
Tel.nr: +31 (0)346-211967

Correspondentie adres:
Secretariaat
Hessenweg 181A
3731 JH  De Bilt
Tel.nr: +31 (0)30-2203845
Contact: info@Keng-maartensdijk.nl

Harmonie Kunst en Genoegen is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 40477591

Definities:
​In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
'verkoper': Harmonie Kunst en Genoegen, te Maartensdijk.
'Klant': de koper van artikelen, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Toepasselijkheid:
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Harmonie Kunst en Genoegen voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). 

Koopovereenkomst:
De koopovereenkomst komt tot stand op het moment dat Harmonie Kunst en Genoegen een (digitale dan wel schriftelijke) bestelling in de vorm van een bestelformulier heeft ontvangen.
Harmonie Kunst en Genoegen kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
Harmonie Kunst en Genoegen levert alleen aan particulieren.
Harmonie Kunst en Genoegen behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Herroepingrecht:
Voor de geleverde planten en zakken potgrond is het herroepingrecht  niet van toepassing en wordt dan ook nadrukkelijk van de hand gewezen.

Echter mochten de geleverde planten en/of zakken potgrond niet aan de verwachting voldoen, kunt u dit op het moment van levering kenbaar maken.
Wij zullen dan de planten en/of de zakken potgrond weer meenemen.

In het geval van een terugname van de goederen op het levermoment worden de reeds betaalde bedragen verrekend. De klant deelt in dit geval – indien niet reeds bij Harmonie Kunst en Genoegen bekend – zijn bankgegevens mee. 

Reclamaties na het moment van levering zijn niet meer ontvankelijk voor vergoedingen  dan wel restitutie van het aankoopbedrag.
Voor eventuele klachten over de planten dient de klant contact op te nemen met Harmonie Kunst en Genoegen:  info@keng-maartensdijk.nl.


Garantie:
Hoe lang heb ik garantie? 
Al onze planten leveren wij rechtstreeks van gespecialiseerde kwekers. 
Alleen op deze manier bent u zeker van verse, gezonde planten. 

LET OP: Ook planten hebben honger en dorst, vergeet dus niet om voldoende water en voeding te geven!


Prijzen:
De prijzen op het tijdstip van de bestelling zijn geldig.
Alle prijzen zijn in euro´s en inclusief BTW.

Bezorgkosten:
Bezorgkosten zijn niet bij de genoemde artikelprijzen inbegrepen. Voor het bezorgen van de bestelling worden extra kosten gerekend deze worden op het bestelformulier zichtbaar weergegeven. Indien Harmonie Kunst en Genoegen een tijdsindicatie voor bezorging heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven indicatie is dan ook nimmer te beschouwen als een definitief tijdstip..

Betaling:
De klant kan bij Harmonie Kunst en Genoegen betalen via:
- Bank overschrijving - Rabo Bank -  IBAN nr. NL10 RABO 0308 3016 68 
  t.n.v. Harmonie Kunst en Genoegen met vermelding van naam en ordernummer
- Contante betaling bij afhalen of bezorging. (s.v.p. gepast betalen)

Vooruitbetaling:
Bij vooruitbetaling maakt de klant direct na het bestellen het totaalbedrag van de bestelling over. De betaling dient uiterlijk op 24 APRIL 2017 door Harmonie Kunst en Genoegen te zijn ontvangen. 

Rekeninghouder: Harmonie Kunst en Genoegen
Bankrekening -  RABO Bank -  IBAN nr. NL10 RABO 0308 3016 68 
t.n.v. Harmonie Kunst en Genoegen met vermelding van naam en ordernummer.